Kristian Gaardsøe er
formand for FOA Nordjylland

Tak til Kristian Gaardsøe for at sige det klart, enkelt og tydeligt om hvorfor budgetloven skal skrottes:

Hvis vores politikere har så lidt tillid til vores kommuner, at de ikke tør skrotte den, så skal loven som minimum ændres. Det kan ikke være rigtigt, at de penge, kommunerne ikke bruger inden for et regnskabsår, sendes tilbage til fordeling andre steder. Den enkelte kommune skal kunne tage dem med ind i næste års budget.Budgetloven kvæler de politiske ambitioner om at skabe den mest mulige velfærd, fordi angsten driver værket og ikke ønsket om den bedst mulige omsorg for borgerne.Spark budgetloven på lossepladsen – og lad os få velfærden tilbage i højsædet.

Læs hele Kristian Gaardsøes indlæg i Arbejderen