Flere økonomer advarer nu om det uhensigtsmæssige i, at kommunernes likviditet er over 50 milliarder kroner, og kun ser ud til at fortsætte med at stige. Derfor er der enighed om, at man ikke kan fortsætte den permanente overfinansiering ufortrødent.

“Det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt at pumpe mere end fem milliarder ud om året til kommunerne – især hvis vi ganger det med ti år. Og skal vi så vente otte år med at tage greb om det, eller skulle vi begynde allerede nu? Hvis man skulle være helt ærlig om det her, så burde man lave en ny udligningsreform,” siger professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bukh.

Med en permanent overfinansiering af kommunerne på omtrent 6,5 milliarder kroner er kommunernes likviditet steget til et historisk højt niveau, som alt andet lige vil fortsætte med at stige i de kommende år. Ved udgangen af 2020 havde kommunerne en likviditet efter den såkaldte kassekreditregel på 52,7 milliarder kroner, svarende til 9.058 kroner per indbygger.

Læs hele artiklen i NB økonomi her