Materialer

Hvis du har brug for logoer i forskellige formater, udkast til lokale løbesedler eller plakater, er du velkommen til at kontakte info@skrotbudgetloven.dk

Del på facebook, instagram og twitter

På vores facebook-side finder du en lang række delebilleder, profilbilleder og coverbilleder til facebook, instagram og twitter. Jo mere du deler – jo bredere kommer vi ud. Se mere på facebook.

Banner til aktioner 28. maj

120 cm x 300 cm banner til aktioner den 28. maj i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL (PDF 11 mb).

Hjælp til aktivisme

Du finder herunder how-to-guides til aktivisme:

Sådan laver du en demonstration

Opstart af velfærds-grupper mod budgetloven i din kommune

Logoer til print

Du kan være med til at skrotte budgetloven. Print PDF-filerne, tag dine kolleger i hånden, og tag et billede til de sociale medier. Print-selv-filen findes i to udgaver – en I selv kan skrive på, og en hvor der står “Vi skrotter budgetloven”.

Skrot budgetloven logo – rød (png-format)

Skrot budgetloven logo hvid (png-fprmat)

Fonten der bruges hedder Viga-Regular og kan downloades hos Google Fonts

Badges

Hent hvidt badge til print

Hent rødt badge til print

Plakater/postkort af Jesper Berring

Skrot budgetloven. Discount-velfærd nej tak

Farvel velfærd. Skrot budgetloven

Stop eroderingen af offentlig velfærd. Skrot budgetloven

Skrot budgetloven. Bekæmp fattigdom

Skrot budgetloven. Faglighed over neoliberalisme

Skrot budgetloven! Afskaf serviceloftet!

Skrot budgetloven. Hvem redder din røv, når lokumment brænder

There is something rotten in Denmark. Skrot budgetloven

Fattigdom og social ulighed. Skrot budgetloven