Demonstration

Mød op d. 20. maj kl. 17.00 til 18.15 på Bertel Thorvaldsens Plads

Ny regering, ny situation og gamle problemer

Det er snart to år siden vi fik en ny regering. Det resulterede da også i et forståelsespapir, der lægger op til mærkbare og positive ændringer på en række velfærds- og sundhedsområder. Men så længe Christiansborg fastholder de stramme service- og anlægsrammer, som er en konsekvens af budgetloven, vil der fortsat være er en mærkbar negativ økonomisk udvikling i forhold til den offentlige service og velfærd. Kommunerne kan ikke skaffe sig et økonomisk råderum til at indhente velfærdstabet siden 2009, og kan slet ikke genoprette velfærden, uanset om de måtte have penge i kommunekasserne. Så velfærdsforbedringer for én gruppe som f.eks. folketingets millioner til minimumsnormeringer i landets 4000 daginstitutioner risikerer at koste andre grupper dyrt, så længe de overordnede rammer stadig er rigide. Demonstration: Ikke flere lappeløsninger 6 mia.kr. til den kommunale velfærd – skrotbudgetloven 

Derfor er det meningen, traditionen tro, at lave demonstration den 20. maj kl. 17.00 til 18.15 på Bertel Thorvaldsens Plads, i forbindelse med de årlige forhandlinger mellem regeringen, KL og Danske regioner om økonomien (Kommunernes og Regionernes finanslov) for landets 98 kommuner og 5 regioner i 2022.

Program: (med forbehold for ændringer)

Kl.16.45 til 17.00: Musikalsk opvarmning
Kl.17.00 til 17.05: Velkomst v/ Jan Hoby, LFS 
Kl.17.05 til 17.10: Tale v/  
Kl.17.10 til 17.15: Tale v/ Signe Nielsen, Formand FOLA (Forældrenes landsforening)
Kl.17.15 til 17.25: Musik og fællessang v/  
Kl.17.25 til 17.30: Tale v/ 
Kl.17.30 til 17.35: Tale v/ Helena Mikkelsen, Forbundssekretær FOA
Kl.17.35 til 17.45: Musik v/  
Kl.17.45 til 17.50: Tale v/ Tale v/ Næstformand i Dansk Socialrådgiverforening
Kl.17.50 til 17.55: Tale v/ 
Kl.17.55 til 18.05: Musik v/ 
Kl.18.05 til 18.10: Tale v/ 
Kl.18.10 Tak for i dag og gå hjem musik v/ Jan Hoby, LFS