Budgetloven er den største forhindring for velfærd i Danmark, og budgetloven bliver brugt som et redskab til at afvikle velfærdssamfundet, samtidig med at der er givet skattelettelser for 27 milliarder kroner siden 2015.

Budgetloven har flyttet magten over den kommunale og regionale økonomi til Finansministeriet.

Budgetloven lægger udgiftslofter over, hvor meget kommuner og regioner må bruge, og lofterne sænkes år for år – uanset om der kommer flere børn eller flere plejekrævende ældre, og uanset om kommunerne rent faktisk har råd.

Budgetloven udsteder dummebøder, hvis kommunerne overskrider deres budgetter. Derfor tør kommunerne ikke engang bruge de penge, de rent faktisk må og har.

Regeringen påstår, at budgetloven forhindrer overophedning af samfundsøkonomien. Det passer ikke. Budgetloven giver derimod regeringen råderum til skattelettelser og rødvinsreformer.

Vi er nødt til at vise politikerne, at budgetloven skal væk

Skal du kun på gaden én gang i dit liv for at forsvare det danske velfærdssystem, er det nu. For velfærdsstaten er under afvikling, og det går hurtigt.

I slutningen af maj 2021…

er der landsdækkende aktiviteter mod budgetloven. Du kan her på siden følge med i de planlagte arrangementer. Du kan også finde inspiration til, hvordan du selv kan sætte noget i gang.