Udligningsaftalen er på plads – et flertal bestående af Regeringen, Venstre, Radikale, Alternativet og SF står bag. Men der er ikke plads til meget udligning. Den nye aftale vil betyde flere nedskæringer i kommuner, der i forvejen har skåret massivt i velfærden. Det vil sige, at kommuner, der i forvejen mangler varme hænder i servicefagene, skal skære yderligere. Men regeringen vil ikke give en garanti for, at de fattigste kommuner ikke ender med at betale som følge af den nye reform.

Reformen kan ikke lappe budgetlovens massive huller

Med den nye udligningsreform har partierne bag ikke rørt ved serviceloftet, som er det, der begrænser kommunerne i at hæve velfærden op til det fornødne niveau. Serviceloftet er et loft over, hvor mange penge kommunerne sammenlagt må bruge på velfærden – i praksis er det den, der gør, at selvom én kommune tilføres flere penge, så er det ikke ensbetydende med, at de kan få lov at bruge dem.

Selv KL-formand Jacob Bundsgaard (S) giver budgetloven skylden, når han skal forklare, hvorfor mange kommuner i sensommeren 2019 vedtog akutte sparerunder. Og sparerunderne vil fortsætte, indtil budgetloven er væk!

Hvad sker der med pengene?

Når kommunerne ikke må bruge de penge, de tilføres, fordi de 98 kommuner samlet ikke må overskride serviceloftet, så betyder det, at de ekstra penge kommer til at ligge i kommunekasserne i stedet for at blive brugt på velfærd for borgerne. Det kan få kommuner til at sætte skatten ned, fordi de alligevel ikke må bruge de penge, de får ind – men det giver ikke bedre velfærd i daginstitutioner eller på plejehjem. Tvært imod.

Fattige kommuner taber – igen

Indtil budgetloven og dermed serviceloftet er fjernet, vil især de fattigste kommuner være taberne. Flertallet bag den nye udligningsreform kan ikke garantere, at disse kommuner ikke vil blive ramt – for det vil de. Det beløb, de får med denne aftale, ændrer sig ikke i de kommende år. Så selv om der bliver flere ældre med behov for pleje, selv om vi er blevet lovet minimumsnormeringer, og selv om der opstår sociale problemer og stigende arbejdsløshed som følge af coronakrisen, følger der ikke flere penge med. Det er udhuling af vores fælles velfærdssamfund!

Derfor skal vi have lagt budgetloven i graven fra 2021!