Alle landets borgmestre krævede lempelser af budgetloven i 2019. Ved KLs topmøde 21. marts 2019 vedtog en enstemmig forsamling følgende forslag fra byrådet i Helsingør Kommune:
I forbindelse med den forestående evaluering af budgetloven i Folketinget opfordrer KL’s delegeretmøde regeringen til at gennemføre en række ændringer af budgetloven, som vil styrke kommunernes mulighed for langsigtet planlægning af drifts- og anlægsopgaver med henblik på at sikre den bedst mulige service for borgerne.
KL’s delegeretmøde foreslår følgende ændringer af budgetloven:
› En automatisk regulering af driftsrammen efter den demografiske udvikling, så kommunerne er sikret grundlag for at opretholde velfærden
› Indføring af flerårige budgetrammer så kommunerne kan planlægge med investeringer, der reducerer udgiftspresset på længere sigt
› Undtagelse fra servicerammen for investeringer, der skaber besparelser på udgifter, som ligger uden for servicerammen, f.eks. på beskæftigelsesområdet
› Undtagelse fra anlægsrammen for investeringer i energibesparelser og andre forebyggende tiltag imod klimaforandringerne
› Ændring af sanktionssystemet på en måde, der modvirker systematisk mindreforbrug i forhold til servicerammen, f.eks. ved at indføre en bagatelgrænse for overskridelser.

Kategorier: Nyheder