Appel fra KLs topmøde til regeringen

Appel fra KLs topmøde til regeringen

22. marts 2019 Slået fra Af Redaktionen

Alle landets borgmestre kræver lempelser af budgetloven. Ved KLs topmøde 21. marts vedtog en enstemmig forsamling følgende forslag fra byrådet i Helsingør Kommune:
I forbindelse med den forestående evaluering af budgetloven i Folketinget opfordrer KL’s delegeretmøde regeringen til at gennemføre en række ændringer af budgetloven, som vil styrke kommunernes mulighed for langsigtet planlægning af drifts- og anlægsopgaver med henblik på at sikre den bedst mulige service for borgerne.
KL’s delegeretmøde foreslår følgende ændringer af budgetloven:
› En automatisk regulering af driftsrammen efter den demografiske udvikling, så kommunerne er sikret grundlag for at opretholde velfærden
› Indføring af flerårige budgetrammer så kommunerne kan planlægge med investeringer, der reducerer udgiftspresset på længere sigt
› Undtagelse fra servicerammen for investeringer, der skaber besparelser på udgifter, som ligger uden for servicerammen, f.eks. på beskæftigelsesområdet
› Undtagelse fra anlægsrammen for investeringer i energibesparelser og andre forebyggende tiltag imod klimaforandringerne
› Ændring af sanktionssystemet på en måde, der modvirker systematisk mindreforbrug i forhold til servicerammen, f.eks. ved at indføre en bagatelgrænse for overskridelser.