Sig fra over for rigide regler, der bremser velfærden!

Hvad kan man få for 2,9 milliarder? RIGTIG mange varme hænder, mange legepladser, nye skoler eller renoverede plejecentre. Men fakta er desværre, at det også svarer til kommunernes mindreforbrug sidste år.

Fra 2011 til 2017 har kommunerne brugt i alt 31,5 milliarder kroner mindre end aftalt i de årlige økonomiaftaler. Det svarer til en gennemsnitlig besparelse på godt 4,5 milliarder kroner, eller hvad der svarer til godt og vel 9.000 offentligt ansatte om året. Og vi forstår godt, at der bruges mindre, end man har budgetteret med, for risikoen for kollektiv afstraffelse og bøder, hvis der bruges mere end aftalt, afskrækker!

Men vi skal have bugt med de rigide regler, der gør, at kommunerne ikke må bruge de penge, de har, på velfærd. Vi skal have skrottet budgetloven, der gør det umuligt for kommunerne at levere de velfærd, der er brug for og genindført det kommunale selvstyre igen

I forbindelse med de årlige forhandlinger mellem regeringen, KL og Danske regioner om økonomien (Kommunernes og Regionernes finanslov) for landets 98 kommuner og 5 regioner i 2022, er det på sin plads, at I som kommunalbestyrelsesmedlemmer får sagt fra over for de latterlige regler, der gør, at I ikke må forvalte de midler, kommunen har.

Det er derfor ikke så sært, at mange borgmestre er kritiske over for budgetloven. KL’s topmøde 21.–22. marts 2019 i Aalborg vedtog enstemmigt en udtalelse med krav om at lave en opblødning af loven. Kommunalpolitikerne foreslog blandt andet at undtage beskæftigelsesområdet og investeringer i klima og miljø fra budgetloven.

Hvis samtlige kommunalpolitikere sagde fra overfor budgetloven, som I gjorde i 2016 i forbindelse med kampen mod omprioriteringsbidraget, så vil det få betydning for de forestående økonomiforhandlinger mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

–> Vis din opbakning ved at møde op d. 20. maj kl. 17.00 til 18.15 på Bertel Thorvaldsens Plads, hvor vi demonstrerer imod budgetloven

–> Støt kravet på jeres egne digitale platforme

–> Lav en udtalelse fra kommunalbestyrelsen til regeringen og folketinget